רשימת השאלות
השאלה:שוקולד milka של חברת...
kraft food
האם הא כשר?
תדה רבה
התשובהרק באם יש עליו סימן כשרות!