דו"ח משגיח ליקבים - Winery Activity Report

*שם היקב:Name of Winery:
*תאריךDate of visit:
מיקום ופרטים:Place & Details
*שעת כניסה:Time of entry:
*שעת יציאה:Time of exit:
*שם המשגיח:Name of Supervisor:
1.
2.
הוצאות:

פעולות

ניקויCleaning
הגעלה 96ºhagala 96º
הכשרה ג' ימים מילוי ועירוי water: 3 days
ריסוק crushing
כמה ק"ג:quantity of kg:
כמה ליטרים:quantity of liters:
סוג ענבים:name of grapes:
סחיטהpressing
כמה ק"ג:quantity of kg:
כמה ליטרים:quantity of liters:
סוג ענבים:name of grapes:
פעולות אחרות:other operations:
הכשרהkosherization
התססה fermentation
סחרור removing on same tank
דוגמאות Samples
הפרדת יין separation wine from solid from tank
הורקת חביות barrels
קופג' מיזוג יינותcoupag-wine blending
העברה מטנק לטנקmoving
מטנק: לטנק:
מטנק: לטנק:
מטנק: לטנק:
העברה מחבית לטנקmoving from barels
מחבית: לטנק:
מחבית: לטנק:
מחבית: לטנק:
רכיבים שהוספו
ביקבוקbottling
פסטור:bishul pasteurization:
מס' בקבוקים:nº of botlles:
סינון:filtering:
בקבוק מטנק מס':bottling wine from tank nº:
מיתוג:brand name on bott:
תאריך מודפס על בקבוק:date printed:
המס' המוטבע על התווית ממס' עד מס':boot nº on sticker from nº:
אם אין מדבקה על בקבוק כתוב מס' משטחים שמולאו