זמנים

בחר את המקום בו אתה נמצא
   
Lat   deg   min   S Lon   deg   min   E
          12 שעות   24 שעות           שעון קיץ
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
Sof  zman  shema (gr"a)
סוף זמן תפילה (גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה
מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעה
צאת הכוכבים
כניסת שבת
מוצאי שבת

Copyright © 5760-5763 (2000-2003 CE), Abu Mami and Yisrael Hersch. All rights reserved.
http://www.kaluach.org